FORESTIST
Original Article

The effect of climate on the radial growth of Oriental Beech in the Southern limit of its distribution area

1.

Department of Forest Botany, Bartın University, Faculty of Forestry, Bartın, Turkey

2.

Department of Forest Botany, Istanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Forestry, Istanbul, Turkey

3.

Department of Silviculture, Bartın University, Faculty of Forestry, Bartın, Turkey

4.

Eurasia Institute of Earth Sciences, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey

FORESTIST 2020; 70: 53-59
DOI: 10.5152/forestist.2020.19024
Read: 3875 Downloads: 1089 Published: 31 January 2020

This study was carried out to construct a site chronology of oriental beech in Topaktas site of the Amanos Mountains, one of the most southerly populations of oriental beech, and to investigate the relationships between tree-ring width and some climate variables such as the monthly maximum, minimum and mean temperature and monthly total precipitation. The study area was located in Topaktaş Plateau, Dörtyol, Hatay, where isolated natural populations, known as the most southerly populations of the species, exist. The

average slope was 35%, the aspect was north-west, and the altitude ranged from 1300 to 1500 meter (m). 33 samples are collected by using increment borers and taken from 17 oriental beech trees in the study site, and 53-year-long treering chronology were built for the period of 1961-2013. Pearson correlation coefficients were used to investigate relationships between radial growth and climate. The radial growth of oriental beech in the site was found to be sensitive to climate with mean sensitivity value of 0.20. The results showed that high precipitation in June leads to produce wider rings (r=0.39, p<0.01), while maximum temperature in the same month has a negative significant effect on radial growth (r=-0.32, p<0.05). On the other hand, high precipitation in February and March decrease ring width of oriental beach (r=-0.30, p<0.05).

 


 

 

Doğu Kayınının yayılışının Güney sınırında iklimin çap artımı üzerine etkisi

 

Bu çalışma, doğu kayınının en güneydeki popülasyonlarından biri olan Amanos Dağları'nın Topaktaş yöresinde türe ait bir yöre kronolojisi oluşturmak ve yıllık halka genişliği ile aylık maksimum, minimum, ortalama sıcaklık ve aylık toplam yağış gibi bazı iklim değişkenleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanı, türün en güney popülasyonu olarak bilinen izole doğal popülasyonların bulunduğu Topaktaş Yaylası, Dörtyol, Hatay'da bulunmaktadır. Ortalama eğim %35, bakısı kuzey batı ve rakımı 1300 - 1500 metre (m) arasındadır. Çalışma alanındaki 17 doğu kayınından artım burgusuyla 33 örnek alınıp halka genişlikleri ölçülmüş ve 1961-2013 dönemini kapsayan 53 yıl uzunluğunda yıllık halka kronolojisi elde edilmiştir. Sahadaki doğu kayınlarının radyal büyümesinin iklime olan duyarlılığı 0.20 olarak hesaplanmıştır. Radyal büyüme ve iklim arasındaki ilişkileri araştırmak için Pearson korelasyon katsayıları kullanılmıştır. Sonuçlar, haziran ayındaki ortalamanın üzerindeki yağışların daha geniş halka oluşumuna yol açtığını gösterirken (r=0,39, p<0,01), aynı aydaki yüksek maksimum sıcaklığın çap artımı üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu belirlenmiştir (r=-0,32, p<0,05). Diğer yandan, şubat ve mart aylarındaki yüksek yağışların, Amanos Dağları'nın Topaktaş mevkiinde, doğu kayınının halka genişliğini azalttığı görülmüştür (r=-0,30, p<0,05).

 

Files
EISSN 2602-4039