FORESTIST
Original Article
Conservation strategies for the Caucasus Viper, Vipera kaznakovi Nikolsky 1909, in the East Black Sea Region, Turkey

Conservation strategies for the Caucasus Viper, Vipera kaznakovi Nikolsky 1909, in the East Black Sea Region, Turkey

1.

Department of Biology, Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Arts and Sciences, Çanakkale, Turkey

2.

Department of Biology, Celal Bayar University, Faculty of Arts and Sciences, Manisa, Turkey

3.

Division of Zoology, Department of Biology, Ege University, Faculty of Science, Izmir, Turkey

FORESTIST 2020; 70: 60-68
DOI: 10.5152/forestist.2020.19032
Read: 1843 Downloads: 775 Published: 31 January 2020

We evaluated the current status and main threats to the Caucasus viper (Vipera kaznakovi Nikolsky 1909), from the East Black Sea Region, Turkey, via 21 days of intensive fieldwork and interviews with locals. We found that habitat loss and destruction, illegal collection, and intentional or accidental killings are the main threats to V. kaznakovi in the region. We prepared a 5-year Action Plan for the Turkish General Directorate of Nature Conservation and National Parks and outline a strategy for promoting the sustainability of the species with participation of regional administrations, non-governmental organizations (NGOs), and locals. The major conservation measures include: (1) creating protected areas in regions with high viper densities (2) preventing and controlling illegal collection, (3) raising awareness among locals to reduce the intentional and accidental killing of vipers.

 


 

 

Türkiye'de Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Kafkasya Engereği, Vipera kaznakovi Nikolsky 1909 için koruma stratejileri

 

Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Kafkas engereği (Vipera kaznakovi Nikolsky 1909)'un mevcut durumunu ve başlıca tehditleri 21 günlük yoğun saha çalışması ve yerel halkla yapılan görüşmelerle değerlendirdik. Habitat kaybı ve yıkımı, yasadışı toplama, kasıtlı veya kazayla öldürmenin bölgedeki başlıca tehditler olduğunu gördük. Türkiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü için 5 yıllık bir Eylem Planı hazırladık ve bölgesel yönetimlerin, STK'ların ve yöre halkının katılımıyla türün sürdürülebilirliği için yol haritası belirledik. Başlıca koruma önlemleri şunlardır: (1) yüksek engerek yoğunluğu bölgelerinde korunan alanlar yaratmak (2) yasadışı toplanmayı önlemek / kontrol etmek, (3) yerel halk arasında kasten veya kazayla engerek ölümleri azaltmak için farkındalık yaratmaktır.

 

Files
EISSN 2602-4039