FORESTIST
Original Article
Research on Surirella brebissonii as a biofuel alternative

Research on Surirella brebissonii as a biofuel alternative

1.

Department of Biotechnology, Payame Noor Tehran- Shargh University, Faculty of Biological Sciences, Tehran, Iran

2.

Department of Biotechnology, Alzahra University, Faculty of Biological Sciences, Tehran, Iran

3.

Department of Environmental Science, Baharan Institute of Higher Education Faculty of Biological Sciences, Gorgan, Iran

FORESTIST 2020; 70: 19-27
DOI: 10.5152/forestist.2020.19026
Read: 266 Downloads: 114 Published: 31 January 2020

Research on diatoms is generally limited to the academic studies, and it has attracted little attention for biotechnological fields such as biofuels, pharmaceuticals, and biomolecules. In this study, Surirella brebissonii was identified systematically, using standardized methodologies and molecular analysis of 18S rDNA. Consequently, this diatom was cultivated under F/2 nitrogen limitation medium to monitor the growth, biomass productivity, lipid content and fatty acid methyl ester (FAME) components to use in biofuel purpose. To evaluate it as a biofuel resource, fatty acid profiles of this strain were compared with edible oils (soybean and palm) and other microalgae candidates. The results demonstrated that S. brebissonii has great potential in lipid and saturated fatty acid (SFA) production by 45.63±0.03 (%DW) and 49.6 (%WT), respectively.

 


 

Biyoyakıt alternatifi olarak Surirella brebissonii üzerine araştırma

 

Diyatomlar üzerine genellikle akademik çalışmalar sınırlıdır ve biyoyakıtlar, farmasötikler ve biyomoleküller gibi biyoteknolojik alanlara çok az ilgi çekilmiştir. Bu çalışmada Surirella brebissonii, standart yöntemler ve 18S rDNA'nın moleküler analizi kullanılarak sistematik olarak tanımlanmıştır. Sonuç olarak, bu diyatom, biyoyakıt amaçlı kullanılarak büyümeyi, biyokütle verimliliğini, lipit içeriğini ve yağ asidi metil ester (FAME) bileşenlerini izlemek için bir F/2 azot sınırlama ortamı altında yetiştirildi. Biyoyakıt kaynağı olarak değerlendirmek için, bu yağ asidi profilleri, yenilebilir yağlar (soya fasulyesi ve palmiye) ve diğer mikroalg adayları ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar S. brebissonii'nin lipit ve doymuş yağ asidi (SFA) üretiminde sırasıyla 45,63±0,03 (%DW) ve 49,6 (%WT) büyük bir potansiyele sahip olduğunu göstermiştir.

 

Files
EISSN 2602-4039