FORESTIST
Original Article

Analysis of plant material in roadside landscapes: The Trabzon case

1.

Department of Landscape Architecture, Karadeniz Technical University, Faculty of Forestry, Trabzon, Turkey

FORESTIST 2020; 70: 28-35
DOI: 10.5152/forestist.2020.19027
Read: 529 Downloads: 116 Published: 31 January 2020

The aim of this study was to determine the species used in road planting in Trabzon, Turkey, and to reveal the opinion of the city population on this subject. The research method was designed in two stages. During the first stage, the three most important routes in the city of Trabzon were examined, and the plant species used in roadside spaces and traffic islands were determined. In the second stage, a survey was conducted with the users to reveal their opinions about roadside landscapes. A total of 109 plant taxa/76 genera in the first route, 83 plant taxa/64 genera in the second route, and 73 plant taxa/56 genera in the third route were identified. Consequently, a total of 118 plant taxa/81 genera were determined in all three areas. In the survey, a total of 18 questions were asked, and the degree of their implementation in these areas was investigated. In conclusion, the analysis of the required benefits for the three routes demonstrated that there were no significant differences between them. It can be said that the focus of the study was to determine whether there were significant differences between the identified three routes based on the planting design benefits they offer.

 


 

Yol peyzajlarında bitkisel materyalin incelenmesi: Trabzon örneği

 

Bu çalışmada amaç Trabzon kenti yol bitkilendirmesinde kullanılan türleri belirlemek ve bu konudaki kullanıcı görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmanın araştırma yöntemi iki aşamalı kurgulanmıştır. Birinci kısımda Trabzon kentinde en önemli üç güzergah incelenerek, bu güzergahlardaki yol kenarı, orta refüj, adalar ve kavşaklarda kullanılan bitki türleri tespit edilmiş ve elde edilen veriler doğrultusunda baskın bitki türleri ortaya koyulmuştur. İkinci aşamada ise kullanıcıların yol peyzajları hakkındaki görüşlerini belirlemek için anket yapılarak anket sonuçları istatistik programı yardımıyla değerlendirilmiştir. 1. rotada 76 tür ve 109 bitki taksonu, 2. rotada 64 tür ve 83 bitki taksonu ve 3. rotada 56 tür 73 bitki taksonu tespit edildi. Sonuç olarak 3 alanda toplam, 81 tür ve 118 bitki taksonu belirlenmiştir. Ankette ise katılımcılara 18 soru sorularak (N=390) ve bu alanlardaki uygulamalarının derecesi araştırılmıştır. Sonuç olarak, Trabzon kentinde incelenen güzergâhlardaki bitkilendirme tasarımlarının sağlaması gereken faydaların üç güzergâh için değerlendirilmesi sonucunda üç yol arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.  Çalışmanın vurgusunun, belirlenen üç rota arasındaki, dikim tasarım faydalarına dayanarak önemli farklılıklar olup olmadığını tespit etmek olduğu söylenebilir.

 

Files
EISSN 2602-4039