FORESTIST
Original Article

Hydrological evaluations and effects of climate on the radial growth of oriental beech (Fagus orientalis lipsky) in Abdipaşa, Bartın, Turkey

1.

Department of Forest Botany, Bartın University, Faculty of Forestry, Bartın, Turkey

2.

Department of Silviculture, Bartın University Faculty of Forestry, Bartın, Turkey

3.

Department of Forest Entomology and Protection, Bartın University Faculty of Forestry, Bartın, Turkey

4.

Department of Forest Engineering, Bartın University Faculty of Forestry, Bartın, Turkey

FORESTIST 2021; 71: 102-109
DOI: 10.5152/forestist.2020.20034
Read: 3750 Downloads: 670 Published: 26 October 2020

Based on a 41-year-long (1978-2018) ring-width chronology (RWI), we have determined the main climate variables affecting the radial growth of Oriental beech trees (Fagus orientalis Lipsky) and the correlation coefficients between RWI and the streamflow drought index (SDI) of the Kocaırmak River in northwestern Turkey. Higher average maximum temperatures (Tmax) in June caused decreased  radial growth (r=- 0.34, p<0.05), whereas higher total precipitation (Prep) in the same month caused increased radial growth (r=0.29, p<0.05). Moreover, the mean and minimum temperatures (Tmean and Tmin) in December of the previous year caused increased radial growth (r=0.27 and 0.32, respectively, p<0.05). Compared to Period 1 (1978-1996), there was a significant relationship between RWI and climate variables (Prep and Tmax in June and Tmean and Tmin in December) for Period 2 (1997–2015). Moreover, significant correlations were obtained for February (r=0.41, p<0.05), June (r=0.51, p<0.01), and August (r=0.44, p<0.05) between RWI and SDI1 (1-month SDI), which indicates that radial growth was reduced in the years with negative SDI1 values in February, June, and August. Similarly, significant correlations between RWI and SDI3 (3-month SDI) for July–September (r=0.51, p<0.05) and June–August (r=0.57, p<0.01) indicated the reduced radial growth in the years with negative SDI3 values.


 

İklimin Bartın, Abdipaşa’da Doğu Kayınının çap artımına etkisi ve hidrolojik değerlendirmeler

 

41-yıl uzunluğunda (1978-2018) yıllık halka kronolojisi (RWI) oluşturularak doğu kayınının radyal büyümesini (çap artımı) etkileyen ana iklim değişkenleri belirlenmiştir. Ayrıca, aynı havzada bulunan Kocaırmak’ın Akım Kuraklık İndeksi (SDI) ile RWI arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Haziran ayında maksimum sıcaklıklardaki (Tmax) artış doğu kayınının çap artımını azaltırken (r=- 0,34, p<0,05), yağış miktarındaki (Prep) artış radyal büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir (r=0,29, p<0,05). Önceki yılın Aralık ayındaki ortalama ve minimum sıcaklıklardaki (Tmean ve Tmin) artış da doğu kayınının radyal büyümesini artırmaktadır. Dönem-1 (1978-1996) ile Dönem-2 (1997-2015) karşılaştırıldığında, sadece Dönem-2’de RWI ile iklim değişkenleri (Haziran’da Prep , Tmax ve Aralık’ta  Tmean , Tmin) arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Şubat (r=0,41, p<0,05), Haziran (r=0,51, p<0,01) ve Ağustos (r=0,44, p<0,05) aylarında RWI ile SDI1(1-aylık SDI) arasında anlamlı korelasyonlar tespit edilmiştir. Negatif SDI1 değerlerine sahip yıllarda radyal büyüme azalmaktadır. Benzer şekilde, Temmuz-Eylül (r=0,51, p<0,05) ve Haziran-Ağustos (r=0,57, p<0,01) dönemlerinde RWI ile SDI3 (3-aylık SDI) arasında anlamlı korelasyonlar belirlenmiştir. Negatif SDI3 değerlerine sahip yıllarda da doğu kayının radyal büyümesi azalmaktadır.

Cite this paper as: Yaman, B., Özel, H. B., Yıldız, Y., Pulat, E., & Işık, B., (2021). Hydrological evaluations and effects of climate on the radial growth of oriental beech (Fagus orientalis lipsky) in Abdipaşa, Bartın, Turkey. Forestist, 71(2), 102-109.

Files
EISSN 2602-4039