FORESTIST
Original Article

Fragmentation effects on the structure of some urban forests in İstanbul

1.

Department of Forest Management and Planning, İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Forestry, İstanbul, Turkey

2.

Department of Soil Plant and Food Science, University of Bari, Bari, Italy

FORESTIST 2021; 71: 31-39
DOI: 10.5152/forestist.2020.20020
Read: 1301 Downloads: 646 Published: 14 July 2020

Forest fragmentation is the separation or division of large forests into smaller units. Areas with non-forest lands significantly threaten the health, function, and value of the remaining forest. This study describes the effects of fragmentation on diversity of forest in the city of Istanbul. We obtained inventory data from local forest management and silvicultural plans (2002–2007). The data were used to determine the spatial variation in forest structure and biodiversity across six urban forest fragments in Istanbul, Turkey. We calculated a core set of patch- and class-level metrics in order to predict forest basal area within sample plots. We tested a number of regression models and employed the best-fitted model to extrapolate forest diversity across the urban forest fragments. Results indicate consistent relationship between spatial and silvicultural variables, suggesting the impact of fragmentation on the forest structure and biodiversity in Istanbul. Species richness of green spaces in urban areas was higher when compared to that of peri-urban areas. The location and the sizes of urban forests were associated with difference in societal expectations from these areas. As a consequence of the expectations, there was a change in forest structure in Istanbul. This study could be conducted for any other urban areas including large growing cities and megalopolis.


 

Parçalanmanın İstanbul’daki bazı kent ormanlarının yapısına etkileri

 

Orman parçalanması, büyük ormanların daha küçük birimlere ayrılması veya bölünmesidir. Ormansızlaşan araziler, geri kalan ormanın sağlığını, işlevini ve değerini önemli ölçüde tehdit eder. Bu çalışma, İstanbul ilinde parçalanmanın orman çeşitliliği üzerindeki etkilerini tanımlamaktadır. Envanter verileri, yerel orman amenajman ve silvikültürel planlardan elde edildi (2002–2007). Veriler, İstanbul kentinin altı kent ormanı parçasının orman yapısındaki ve biyolojik çeşitlilikteki mekansal değişimini belirlemek için kullanılmıştır. Örnek alanlardaki orman göğüs yüzeyini tahmin etmek için temel bir parça ve sınıf düzeyi metrikleri kümesi hesapladık. Bir dizi regresyon modelini test ettik ve kent ormanı parçaları boyunca orman çeşitliliğini tahmin etmek için en uygun modeli kullandık. Sonuçlar mekânsal ve silvikültürel değişkenler arasında tutarlı bir ilişki olduğunu göstermektedir ve bu da parçalanmanın orman yapısı ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkisini göstermektedir. Kent içindeki yeşil alanların tür zenginliği, kent kenarlarındakilere göre daha yüksek bulunmuştur. Kent ormanlarının konumu ve büyüklükleri, toplumun bu alanlardan beklentilerinin de farklılaşmasına neden olmuştur. Beklentilerin bir sonucu olarak, İstanbul'da orman yapısının değişmesini sağladı. Bu çalışma, büyümekte olan kentler ve büyükşehirler dahil olmak üzere diğer tüm kentler için gerçekleştirilebilir.

 

Cite this paper as: Sağlam, S., Asan, Ü., Lafortezza, R., Özkan, U. Y., 2021. Effects of fragmentation on the structure of some urban forests in Istanbul. Forestist 71(1): 31-39.

Files
EISSN 2602-4039