FORESTIST
Original Article

Short-eared Owl (Asio flammeus)’s winter diets in northwestern Turkey (Thrace)

1.

İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Forestry, İstanbul, Turkey

2.

İstanbul University-Cerrahpaşa, Vocational School of Forestry, İstanbul, Turkey

FORESTIST 2021; 71: 40-44
DOI: 10.5152/forestist.2020.20021
Read: 675 Downloads: 323 Published: 08 July 2020

The short-eared owl (Asio flammeus) is essantially a migrant species that overwinters in Turkey in small numbers. A limited number of studies exist investigating the short-eared owls’ diet, because it is difficult to determine their roosting areas and locate their pellets within the field. The pellet analysis of owls is one of the most prominently employed methods used to determine owl feeding strategies, and pellet analysis is important in the conservation studies of the short-eared owl. The present study is the first research investigating the diet of short-eared owl in Thrace. Our team gathered 153 pellets belonging to 308 prey items: 4 genus from Rodentia (Mammalia - Microtus sp, Mus sp, Crecitulus sp, Apodemus sp), 1 genus from Eulipotyphla (Mammalia - Crocidura sp) and 1 bird species from Passeriformes (Aves, Alauda arvensis) were identified within the pellets. Short-eared owls preferred in the majority of cases investigated small mammals (95%) in their diets, in particular Microtus sp (50%) and Mus sp (34%). Our team concluded that the Microtus and Mus genera occurred most commonly as the species in the study area. Various other small mammals identified in the pellets were comprised of Apodemus sp, Mus sp and Crocidura sp (11%), and a marginal number of birds (5%) were in addition found within the short-eared owl's diet. Short-eared owls, which display the characteristic behavior of an opportunistic predator, can shift their food habits with ease. However, our team found that a limited number of mammalian taxa comprised the short-eared owls’ diet, and because the owl’s diet consists mainly of rodents, the short-eared owl remains an important predator for agricultural fields and grasslands.


 

Kırbaykuşu (Asio flammeus)'nun Trakya'daki kış besin tercihi

 

Kır Baykuşu (Asio flammeus) Türkiye’de esasen göçmen bir türdür ve kışlayan birey sayısı da azdır. Kır baykuşunun tüneme alanlarının tespitinin güç olması ve peletlerinin zor bulunması gibi sebeplerle yapılan çalışmalar da çok sınırlı sayıdadır. Pelet analizi baykuşların besin tercihini belirlemede kullanılan en etkili yöntem olup, türün koruma çalışmalarında da önemlidir. Bu pelet çalışması Kır baykuşunun Trakya’da kış diyetinin tespiti için yapılan ilk çalışmadır. Çalışmada Trakya’da kışlayan kır baykuşu (Asio flammeus) populasyonuna ait 153 pelet içinde 308 av bireyi tespit edilmiştir. Peletler içinde Rodentia’dan 4 (Mammalia - Microtus sp, Mus sp, Crecitulus sp, Apodemus sp), Eulipotyphla’dan 1 (Mammalia - Crocidura sp) cins ve Passeriformes’ten (Aves - Alauda arvensis) 1 kuş türü tanımlanmıştır. Kır baykuşunun diyetinin %95’ini küçük memeliler özellikle Microtus sp (%50) ve Mus sp (%34)’ye ait bireyler oluşturmaktadır. Bu da çalışma alanında en yaygın türlerin bu iki cinse ait olduğunu düşündürmektedir. Bununla birlikte, kır baykuşu zaman zaman diğer küçük memeli (%11) ve kuşlarla (% 5) beslenerek besin tercihini değiştirmekte ve fırsatçı bir predatör davranışı sergileyebilmektedir. Çalışmamızda kır baykuşunun beslendiği takson sayısının sınırlı olması ve esas besin kaynağının Rodentleri kapsaması kır baykuşunu tarımsal alan ve çayırlıklar için önemli bir predatör olduğunu göstermektedir.

Cite this paper as: Güngör, U., Bacak, E., Beşkardeş, V., 2021. Short-eared Owl (Asio flammeus)’s winter diets in northwestern Turkey (Thrace). Forestist 71(1): 40-44.

Files
EISSN 2602-4039