FORESTIST
Original Article

Development of microbial consortia for growth improvement of neem

1.

Centre for Natural Biological Resources and Community Development, Bangalore, India

2.

University of Agricultural Sciences, Bangalore, India

FORESTIST 2021; 71: 18-24
DOI: 10.5152/forestist.2020.20015
Read: 3315 Downloads: 659 Published: 14 July 2020

Arbuscular mycorrhizal fungus (AMF), such as Funneliformis mosseae, is the best microorganism for inoculating neem. We investigated the interaction between selected F. mosseae and five different plant growth-promoting rhizomicroorganisms (PGPR). The results indicate that the microbial consortia comprising F. mosseae and PGPR Paenibacillus polymyxa is the best for enhancing the growth and nutrition of neem seedlings under glass house conditions. Large scale forest nursery trials at Mandya district, Karnataka state, India, using 500 inoculated and 500 uninoculated neem seedlings, validated the results of the glass house study. The inoculated seedlings had 39% (average of 3 locations) higher bio-volume index (BI) when compared to that of the uninoculated seedlings. The uninoculated and inoculated seedlings, under large scale nursery trials, were out-planted in wastelands at 3 locations and their growth parameters were evaluated after 8 months. After 8 months of out-planting, the BI of plants inoculated with microbial consortia was 29% higher (average of 3 locations) than that of the uninoculated plants.


 

Neem ağacı büyümesi için mikrobiyal karışımların geliştirilmesi

 

Funneliformis mosseae gibi arbuscular mikorizal mantarlar (AMF), neem ağacının aşılanması için en iyi mikroorganizmalardan biridir. Seçilen F. mosseae ile beş farklı bitki büyümesini destekleyen rizomikroorganizma (PGPR) arasındaki etkileşimler araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, F. mosseae ve PGPR Paenibacillus polymyxa içeren mikrobik karışımların sera koşulları altında neem fidanlarının büyümesini ve beslenmesini arttırmak için en iyi yöntem olduğunu göstermektedir. Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Mandya bölgesinde 500 aşılanmış ve 500 aşılanmamış neem ağacı fidanı ile büyük ölçekli fidan yetiştirme denemelerinin, sera çalışmasında elde edilen sonuçları doğruladığı görülmüştür. Aşılanan fidanlar, aşılanmamış fidanlara kıyasla %39 (ortalama 3 lokasyon) oranında daha yüksek biyo-hacim indeksine (BI) sahip olduğu tespit edilmiştir. Aşılanmamış ve aşılanmış fidanlar, büyük ölçekli fidanlık denemeleri altında, 3 yerde atık arazilere dikilmiş ve büyüme parametreleri 8 ay sonra değerlendirilmiştir. 8 ay sonra, mikrobiyal karışım ile aşılanan bitkilerin biyo-hacim indeksi (BI) aşılanmamış bitkilerinkinden %29 oranında daha yüksek (ortalama 3 konum) olduğu görülmüştür.

 

Cite this paper as: Sai, N., Revanna, A., Harinikumar, K. M., Bagyaraj, J., 2021. Development of microbial consortia for growth improvement of neem. Forestist 71(1): 18-24.

Files
EISSN 2602-4039