FORESTIST
Original Article

Changes in vegetation diversity of temperate forests in central Mexico under different levels of reforestation

1.

Agronomy Department, Life Sciences Division, Irapuato-Salamanca campus, University of Guanajuato, Ex Hacienda El Copal, Guanajuato, Mexico

2.

Rural Extensionist, Guarda Lagunita locality, San José del Rincón, Mexico

3.

Laboratory of Biology, National Technological Institute of Mexico, Salvatierra Campus, Salvatierra, Mexico

FORESTIST 2020; 70: 69-76
DOI: 10.5152/forestist.2020.20011
Read: 3892 Downloads: 894 Published: 21 May 2020

Mexican temperate forests are plant communities with high biodiversity. However, they are susceptible to human activity changes such as deforestation. This study aimed to evaluate and compare changes in vegetation diversity in three temperate forest communities with different tree composition: 1) natural tree composition dominated by Quercus spp. (CF), 2) mixed composition, mainly Quercus spp.-Cupressus lindleyi (MF), and 3) completely reforested habitat, exclusively by C. lindleyi (RF). 90 quadrats were sampled in the dry season and 135 in the rainy season. To compare the reforestation effect on plant communities, multivariate and diversity analyses were undertaken. RF had the greatest species richness (S=31) and diversity (H’=1.3). In contrast, CF had lowest values (S=13, H’=0.9). The Discriminant Analysis (DA) showed a significant difference in plant community composition. RF had more species associated with disturbed habitats, while species typical of conserved forest were abundant in CF and MF. Although RF had the greatest diversity, the results suggest an ecological impoverishment due to the occurrence of synanthropic species – mainly weeds and grasses. The lowest diversity in CF was associated with the native species. The recognition of native species and species related to conserved habitats is important to reforestation planning, especially where there is no other effective strategy of forest management left. The knowledge of local species associated with conserved habitats and related to specific canopy tree species is important for designing reforestation plans adjusted to the local scale.

 


 

Farklı ağaçlandırma tiplerinde orta Meksika ılıman ormanları bitki örtüsü çeşitliliğindeki değişiklikler

 

 

Meksika ılıman ormanları biyolojik çeşitliliği yüksek bitki topluluklarıdır. Bununla birlikte, insan aktivite değişikliklerinin yol açtığı orman alanı kayıplarına karşı hassastırlar. Bu çalışma, farklı ağaç türü kompozisyonuna sahip üç ılıman orman topluluğunda bitki örtüsü çeşitliliğindeki değişiklikleri değerlendirmeyi ve karşılaştırmayı amaçlamıştır: 1) Quercus spp. (CF) meşçeresi türü, 2) karışık meşçere karışık tür olarak, esas olarak Quercus spp. - Cupressus lindleyi (MF) ve 3) tamamen Cupressus lindleyi (RF) türü ile tamamen yeniden ağaçlandırılmıştır. Kuru mevsimde 90 adet örnek alandan, yağışlı mevsimde ise 135 örnek alandan veriler elde edilmiştir. Ağaçlandırma çalışmalarının bitki toplulukları üzerindeki etkisini karşılaştırmak için çok değişkenli ve çeşitlilik analizleri yapılmıştır. RF ağaçlandırma alanlarının en büyük tür zenginliğine (S=31) ve çeşitliliğe (H’=1,3) sahip olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık, CF ağaçlandırma alanlarının ise en düşük değerlere sahip (S=13, H’=0,9) olduğu görülmüştür. Gerçekleştirilen Diskriminant Analizi (DA) bitki topluluğu bileşiminde önemli bir farklılık olduğunu göstermiştir. RF alanları rahatsız edilmiş habitatlarla ilişkili daha fazla türe sahipken, korunan ormana özgü türler CF ve MF alanlarında daha fazla bulunmaktadır. RF alanları en fazla tür çeşitliliğe sahip olmasına rağmen, sonuçlar sinantropik türlerin (özellikle yabani otlar ve otlar) ortaya çıkması nedeniyle ekolojik bir fakirleşmeyi göstermektedir. CF alanlarındaki en düşük tür çeşitliliğinin yerli türlerle ilişkili olduğu görülmüştür. Yerli türlerin ve korunan habitatlarla ilgili türlerin tanınmasının, özellikle orman yönetiminin başka etkili bir stratejisinin kalmaması durumunda ağaçlandırma planlaması açısından önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Korunan habitatlarla ve belirli bir kapalılık oluşturan ağaç türleriyle ilişkili yerel türlerin bilgisi, yerel ölçeğe göre uyarlanmış ağaçlandırma planlarının tasarlanması için önemlidir.

 

Cite this paper as: Guzmán-Mendoza, R., Calzontzi-Marín, J., Darío Salas-Araiza, M., Leyte-Manrique, A., 2020. Changes in vegetation diversity of temperate forests in central Mexico under different levels of reforestation. Forestist 70(2): 69-76.

 

Files
EISSN 2602-4039