FORESTIST
Short Communication
Shoot structure variation in latitudinal and longitudinal ecotypes of Pinus sibirica in a common garden experiment

Shoot structure variation in latitudinal and longitudinal ecotypes of Pinus sibirica in a common garden experiment

1.

Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems, Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, Tomsk, Russia

FORESTIST 2020; 70: 160-165
DOI: 10.5152/forestist.2020.20010
Read: 1282 Downloads: 641 Published: 14 May 2020

Pinus sibirica Du Tour is one of the primary forest species in Russia. This work aimed to determine the variation in growth and elementary structure of shoots in latitudinal and longitudinal ecotypes using a common garden experiment, with emphasis on the ratio between shoot metamere types. The study was conducted in the southern taiga ecoregion in the south-east of the West Siberian Plain in Russia. We investigated 23-year-old grafts from eight Pinus sibirica ecotypes grown under uniform conditions. Ten-year-old branches were selected from the crowns of the grafted trees, and a retrospective analysis of shoot structure was conducted. The length and metameric composition of the branches varied significantly between different latitudinal and longitudinal ecotypes. Growth rates in the southern and eastern ecotypes were higher than those in the northern and western ecotypes. However, the proportions of auxiblasts did not differ between ecotypes. The southern ecotype showed the largest shoot sterile zone and the longest internodes and needles. The eastern ecotype showed the largest number of brachyblasts and relatively long internodes. Thus, the proportions of metameres involved in shoot elongation and internode length depend on the geographic origin of ecotypes when growing their vegetative progeny ex situ.

 


Bir bahçe deneyiminde Pinus sibirica'nın enlem ve boylam ekotiplerinde aşı kalemi yapısı değişimleri

 

Pinus sibirica Du Tour, Rusya'daki başlıca orman ağacı türlerinden bir tanesidir. Bu çalışma, ortak bir bahçe deneyi kullanarak enlem ve boylam ekotiplerinde sürgünlerin büyüme ve temel yapısındaki değişimlerin, sürgün metamere türleri oranına vurgu yaparak belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, Rusya'daki Batı Sibirya Ovası'nın güney doğusundaki güney tayga ekolojik bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Eşit şartlar altında yetiştirilen sekiz Pinus sibirica ekotipinden 23 yaşındaki aşı kalemleri araştırılmıştır. Aşılanmış ağaçların taçlarından on yaşındaki dallar seçilerek ve sürgün yapısında geriye dönük analizler yapılmıştır. Dalların uzunluğu ve metamerik bileşimleri, farklı enlem ve boylam ekotipleri arasında önemli farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. Güney ve doğu ekotiplerindeki büyüme oranlarının, kuzey ve batı ekotiplerindeki büyüme oranlarından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, oksiblast oranlarında ekotipler arasında farklılık bulunmamıştır. Güney bölgesi ekotipi en büyük sürgün steril bölgesini ve en uzun internod ve iğne yapraklarına sahip olduğunu göstermiştir. Doğu bölgesi ekotipi ise, en fazla sayıda brakilast ve nispeten daha uzun internodlara sahip olduğu görülmüştür. Bu nedenle, sürgün uzaması ve internod uzunluğuna dahil olan metamerlerin oranları vejetatif sürgünleri doğal gelişmenin üzerinde büyüdüğü görülürken, bu durumun ekotiplerin coğrafi kökenine bağlı bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Cite this paper as: Zhuk, E., 2020. Shoot structure variation in latitudinal and longitudinal ecotypes of Pinus sibirica in a common garden experiment. Forestist 70(2): 160-165.

 

Files
EISSN 2602-4039