FORESTIST
Original Article

Qualitative pomological traits of the sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) in the area of Bosanska Krajina

1.

Ege University, Institute of Natural and Applied Science, İzmir, Turkey

2.

University of Sarajevo, Faculty of Forestry, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

3.

University of Sarajevo, Institute for Genetic Engineering and Biotechnology, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

FORESTIST 2021; 71: 2-8
DOI: 10.5152/forestist.2020.20033
Read: 840 Downloads: 405 Published: 26 October 2020

In Bosnia and Herzegovina, sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) stands are spread over an approximately 7,000-ha belt, ranging from 150 to 700 m above sea level. The largest population of sweet chestnuts in Bosnia and Herzegovina can be found in the northwest of the country in the Bosanska Krajina area. This study aimed to determine the quality of the 16 subpopulations selected from a single large sweet chestnut population in Bosanska Krajina based on the morphological traits of fruits to determine the future selection and breeding of this promising species. We studied qualitative traits of fruits from 3 locations and 16 subpopulations of a sweet chestnut population in Bosanska Krajina. The observed traits were fruit shape, fruit embryony, and penetration of seed coat into embryo. The results showed that the most common shape of fruit in all subpopulations (except B9) was cylindrical, with a total of 41% of all tested fruits sharing that shape. Out of all subpopulations, 99.4% of the tested fruits were monoembryonic. The penetration of seed coat into embryo was absent in 74.4% of the tested fruits. This type of research of variability within a population can act as a starting point for further research on the quality of sweet chestnut fruits in Bosnia and Herzegovina. The results of such studies can serve as a good basis for selecting high-quality stands, breeding, and preserving genetic diversity.


 

Bosanska Krajina bölgesindeki kestane ağaçlarının (Castanea sativa Mill.) kalitatif pomolojik özellikleri

 

Bosna Hersek'te kestane (Castanea sativa Mill.) meşçereleri, deniz seviyesinden 150 ila 700 m yükseklikte yaklaşık 7000 hektarlık bir kuşak üzerinde bulunmaktadır. Bosna Hersek'teki en büyük tatlı kestane populasyonu, ülkenin kuzeybatısında Bosanska Krajina bölgesindedir. Bu çalışma, Bosanska Krajina'daki tek bir büyük kestane meşçeresinden seçilen 16 alt popülasyonun kalitesini, meyvelerin morfolojik özelliklerine dayanarak belirleyerek, türün gelecekteki seçimini ve yetişme koşullarının belirlenmesini amaçlamaktadır. Bosanska Krajina'daki kestane meşçerelerinin bulunduğu 3 lokasyonda ve 16 alt populasyondaki meyvelerin kalitatif özellikleri incelenmiştir. İncelenen özellikler, meyve şekli, meyve embriyonu ve çenekteki tohum zarfı penetrasyonudur. Sonuçlar, tüm alt popülasyonlarda (B9 hariç) en yaygın meyve şeklinin silindirik olduğunu ve test edilen tüm meyvelerin toplam% 41'inin bu şekilde olduğunu göstermiştir. Tüm alt populasyonların dışında, test edilen meyvelerin %99,4'ü monoembriyoniktir. Test edilen meyvelerin %74,4'ünde çenekteki tohum zarfı penetrasyonu bulunmamaktadır. Bu çalışmada yapılan tür değişkenlik araştırması, Bosna Hersek'teki kestane meyvelerinin kalitesi hakkında daha fazla araştırma yapılması için bir başlangıç noktası olabileceği düşünülmektedir. Bu tür çalışmaların sonuçları, yüksek kaliteli meşcerelerin seçilmesi, yetiştirilmesi ve genetik çeşitliliğin korunması için iyi bir temel oluşturabilir.

Cite this paper as: Tuğ, A., Hodžić, M.M., Ballian, D., Kazić, A., 2021. Qualitative pomological traits of the sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) in the area of Bosanska Krajina. Forestist 71(1): 2-8.

Files
EISSN 2602-4039