FORESTIST
Original Article

How to design better human wildlife conflict management plans?

1.

Center for Wildlife Studies, North Yarmouth, Maine, USA

2.

IUCN SSC Human Wildlife Conflict Task Force, Oxford, UK

FORESTIST 2021; 71: 118-126
DOI: 10.5152/forestist.2020.20026
Read: 1512 Downloads: 767 Published: 10 November 2020

Human wildlife conflicts are increasing globally around the globe. Effective human wildlife conflict management requires designing and conducting complex operations, which require complex operational plans. Human wildlife conflict management plans guide practitioners in the decision-making process when confronted with human wildlife conflict; however, there are currently no global standards for these plans. For this study, a selection of 32 conflict management plans were examined in terms of their structure and information presentation. The management plans ranged from 5 to 184 pages in length. Most plans were dominated by plain text, with varying degrees of visual richness. This study found that 10 key elements should be considered in conflict management plans to increase their operational effectiveness. Better human wildlife conflict management plans could positively contribute to human wildlife coexistence.


 

Yaban Hayatı-İnsan Çatışması Yönetim Planları Nasıl Hazırlanır?

 

Yaban hayatı-insan çatışması dünyanın bir çok yerinde artmaktadır. Yaban hayatı-insan çatışmalarının etkili bir şekilde yönetilmesi karmaşık operasyonların yapılmasını ve  dolayısıyla karmaşık operasyon planlarının hazırlanmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda hazırlanan yaban hayatı-insan çatışması yönetim planları, uygulayıcılara bu çatışmaların sahada yönetimi için almaları gereken kararlar konusunda rehberlik eden planlardır. Fakat halihazırda bu planlar için geliştirilmiş uluslararası standartlar bulunmamaktadır. Buradan yola çıkarak, bu çalışma kapsamında, dünya genelinden seçilen 32 yaban hayatı-insan çatışması yönetim planı, yapısal özellikleri ve içerdikleri bilgilerin uygulamacılara nasıl sunulduğu açısından incelenmiştir. Çalışma, yaban hayatı-insan çatışması yönetim planlarının 5-184 sayfa uzunluğunda ve metin ağırlıklı olduğunu göstermiştir. Çalışma yaban hayatı-insan çatışması yönetim planlarının hazırlanırken dikkate alınması gereken 10 önemli bileşenin olduğunu göstermektedir. İyi hazırlanmış yaban hayatı-insan çatışması planları, insan ile yaban hayatının beraber var olabilmesini mümkün kılacaktır. 

Cite this paper as: Can, Ö. E. (2021). How to design better human wildlife conflict management plans? Forestist, 71(2), 118-126.

Files
EISSN 2602-4039