FORESTIST

YAPRAK VE ÖLÜ ÖRTÜ ANALİz YÖNTEMLERİ

1.

I.Ü. Orman Fakültesi, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

FORESTIST 1992; 42: 57-72
Read: 374 Downloads: 242 Published: 17 February 2020

Bu çalışmanın amacı lisans. yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez hazırlığı sırasında i. Ü. Orman Fakültesi Toprak ilmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Lalıoratuyarlarında yapacakları yaprak ye ölü örtü analiz yöntemlerini ortaya koymaktır. 

Files
EISSN 2602-4039