FORESTIST

YAGMURLAMA SULAMA SİSTEMİNİN BİR PEYZAJ ALANINDA UYGULANMASI

1.

İ.Ü. Orman Fakültesi, Orman İnşaatı ve Transporıu Anabilim Dalı

FORESTIST 1998; 48: 129-145
DOI: 10.17099/jffiu.31092
Read: 453 Downloads: 284 Published: 29 January 2020

Peyzaj alanları; ağaç, çalı, çim gibi bitkisel öğeler ile sert zemin, aydınlatma, drenaj gibi yapısal öğelerin kombinasyonundan oluşan bir bütündür. Bu öğeler birbirleriyle yakın ilişkide olup, ortaya görsel güzellikler çıkmaktadır. Sulama ise, peyzaja gerçek güzelliğini veren, bitkilerin hayatiyetini korumasını sağlayan en önemli öğedir. Büyük meblağlarda para ve emek harcanarak yapılan peyzaj çalışmaları, yanlış veya yetersiz sulama, eksik drenaj çalışmaları nedeniyle hüsranla sonuçlanabilmektedir. Sulama ve drenaj konusu, günümüzde bütün peyıaj mimarlarının bilmesi zorunlu olan bir konu halini almıştır. Bu yazıda örnek bir peyzaj alanında sulama probleminin yağmurlama sulama yöntemi kullanılarak nasıl çözülebileceği üzerinde durulacaktır. 

Files
EISSN 2602-4039