FORESTIST
Original Article

Vachellia kirkii forest cover shrinkage and plant diversity in the Muvumba wetland, Nyagatare, Rwanda

1.

Department of Forestry and Nature Conservation, University of Rwanda College of Agriculture Animal Sciences and Veterinary Medicine, Rwanda

2.

Department of Civil, Environmental and Geomatics Engineering, University of Rwanda, Huye, Rwanda

3.

Geographic Information Systems and Remote Sensing Centre, College of Science and Technology, University of Rwanda (CGIS-UR, Kigali, Rwanda

FORESTIST 2021; 71: 70-77
DOI: 10.5152/forestist.2021.20045
Read: 1511 Downloads: 726 Published: 08 February 2021

Vachellia kirkii naturally grows along the Muvumba River near Nyagatare Township, north-eastern Rwanda, where irrigated rice cultivation thrives. In Rwanda, irrigated rice farming in wetlands is expanding to ensure the rapidly growing population’s food security. Deforestation and the loss of biodiversity are among the most critical consequences of rice farming expansion. This study aimed to evaluate V. kirkii forest cover and plant diversity and their changes over time in the Muvumba wetland and the surrounding savannah. High-resolution imagery and remote sensing techniques were used to generate land-use maps for 2008 and 2018 and to detect temporal changes. Random sampling was done to study vegetation structure and floristic composition. Thirty circular plots of 16 m diameter were established randomly in the V. kirkii forest, and fifteen 500 m long transects spaced at 50 m apart in the savannah. Trees and shrubs in both vegetation types were identified and counted. Grass and herbaceous species were identified in 1×1 m quadrants established at the center of each of the main plots. Vachellia kirkii individuals dominated as a monoculture near the river, and 49 other plant species were identified in the study area. During one decade (2008-2018), V. kirkii cover shrank by approximately 70%. Rice farming threatens V. kirkii forest and its associated plant species. There is a need for urgent, environmentally sustainable development measures to save V. kirkii forests and their associated biodiversity from extinction in this east-central African region.


Ruanda, Nyagatare, Muvumba sulak alanındaki Vachellia kirkii ağaçlarının azalması ve bitki çeşitliliği

Vachellia kirkii ağacı Ruanda'nın kuzeydoğusunda Nyagatare Kasabası yakınlarında Muvumba Nehri boyunca doğal olarak yetişmekte olup ve bu bölgede sulu pirinç ekim alanlarının büyüdüğü görülmektedir. Ruanda'da sulak alanlarda sulu pirinç tarımı, hızla artan nüfusun gıda ihtiyacını sağlamak için genişlediği gözlenmektedir. Ormansızlaşma ve biyolojik çeşitlilik kaybı, pirinç yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasının en kritik sonuçları arasında bulunmaktadır. Bu çalışmada, V. kirkii ağaçları, bölgedeki bitki çeşitliliği ve bunların Muvumba sulak alanı ve çevresindeki sulak alanlarda zaman içindeki değişimlerinin değerlendirilmesi amaçlamaktadır. 2008 ve 2018 yılları için arazi kullanım haritaları oluşturularak ve zamansal değişikliklerin tespiti için yüksek çözünürlüklü görüntüler ve uzaktan algılama teknikleri kullanılmıştır. Bölgedeki bitki türleri ve floristik kompozisyonun incelenmesi için rastgele örnekleme yapılmıştır. V. kirkii ağaçlarının ağırlıkta olduğu bölgelerde rastgele olarak 16 m çapında 30 adet dairesel örnekleme alanı ve sulak alanda ise 50 m aralıklarla 15 adet 500 m uzunluğunda kesit örnek alanlar oluşturulmuştur. Meşçere ve sulak alanlarda vejetasyon türündeki ağaçlar ve çalılar belirlenmiş ve sayılmıştır. Ana parsellerin her birinin ortasına kurulan 1x1 m ölçülerindeki örnekleme alanlarında çimen ve otsu türler tespit edilmiştir. Vachellia kirkii ağaçlarının ağırlıkta olduğu bölgelerde, ağaçlar nehir yakınında bulunan alanlarda hâkim tür olarak egemen oldukları görülmüş ve ayrıca örnkleme alanında 49 adet bitki türü de tespit edilmiştir. Son on yılda (2008-2018 yılları arası), V. Kirkii meşçerelerinin kapalılığı yaklaşık% 70 oranında azalmıştır. Pirinç tarımı, V. kirkii ağaçlarını ve ilişkili bitki türlerini tehdit etmektedir. Özellikle doğu ve orta Afrika bölgesinde V. kirkii ağaçlarının ve bunlarla ilişkili biyolojik çeşitliliğin yok olmaktan kurtarılması için acil ve çevresel olarak sürdürülebilir kalkınma önlemlerine ihtiyaç bulunmaktadır.

Cite this paper as: Mugunga, C. P., Wali, U. G., & Nyandwi, E. (2021). Vachellia kirkii forest cover shrinkage and plant diversity in the Muvumba wetland, Nyagatare, Rwanda. Forestist, 71(2), 70-77.

Files
EISSN 2602-4039