FORESTIST

TÜRKİYE'DE ORMAN YOLLARıNı KARAYOLLARıNDAN AYıRAN ÖZELLİKLER VE BU YOLLARıN SINIFLANDIRILMASI

1.

I.Ü.Orman Fakültesi Orman inşaatı ve Transportu Anabilim Dalı

2.

İ.Ü . Orm an Fakültesi, Orm an İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı

FORESTIST 2000; 50: 85-96
DOI: 10.17099/jffiu.20608
Read: 714 Downloads: 472 Published: 28 January 2020

Her mühendislik ürününün kendisinden beklenen görevi tam olarak yerine getirebilmesi için gerekli olan koşullar yol planlama ve yapımında da söz konusu olup bunlar; şartlara, kurallara uygunluk, emniyetlilik ve ekonomiklik koşullarıdır. Bu koşulların sağlanması için de öncelikle tesisin yapılmasındaki amacın bir başka ifade ile göreceği görevin çok iyi belirlenmesi ve ikinci aşama olarak da emniyetlilik koşulunun yerine getirilmesi yani bu tesislerin amaca uygun hizmette bulunabilmesi için gerekli olan standartların belirlenmesi söz konusudur. Ayrıca hizmet verecek olan bu tesislerin ekonomik bir yatırım olması zorunludur. Şüphesiz, bu koşulların sağlanması için planlama ve uygulama aşamalarında görevalacak kişilerin de buna uygun eğitim görmüş ve deneyim kazanmış olmaları gerekmektedir. Rasyonel bir ormancılığın aIt yapısını oluşturan ve ormanı işletmeye açan sistematik yol şebekesinde yer alacak olan orman yollarının planlama amaç ve ilkeleri, geometrik standartları ve inşaatı diğer karayollarından oldukça farklı özellikler taşımakta olduğu ve bunların planlanmasının ve yapımIarının orman mühendisliği eğitim ve öğretimi görmüş uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. işte bu makalede bir mühendislik yapısı olan orman yollarının amaç, standart ve ekonomiklik ölçütleri bakımından karayollarından olan başlıca farklılıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Files
EISSN 2602-4039