FORESTIST
Araştırma Makalesi (Research Article)

Türkiye’de Sakarya nehrinde vuku bulan erozyon ve süspanse materyalin taşınması hadisesi bunun baraj ve göllerin dolması üzerine olan tesiri

FORESTIST 1957; 7: 264-270
DOI: 10.17099/jffiu.72346
Read: 579 Downloads: 420 Published: 28 December 2019
Files
EISSN 2602-4039