FORESTIST

TOPRAKLARIN SU EKONOMİSİNE İLİŞKİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LABORATUVARDA BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ

1.

I.Ü. Orman Fakültesi, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

FORESTIST 1989; 39: 133-144
Read: 474 Downloads: 265 Published: 25 February 2020

İ.Ü. Orm an Fakültesi Toprak İlm i ve Ekoloji Annbilim Dnlfnda 1988-89 öğretim yılından itibaren Yüksek Lisans Programı başlamıştır, Bıı programın ikinci yılındaki tez aşaması büyiik ölçüde arazi ve laboratııvar çalışm alarına dayanmaktadır. Ayrıca her yıl lisans bitirme tezi olarak verilen çalışm aların büyük bir çoğunluğu da yine laboratuvarlarımız im kânlarından yararlanılarak yapılm aktadır. Bu makalenin amacı öğrencilerin laboratııvarda yapacakları çalışm alara yardımcı olacak, toprakların su ekonomisine ilişkin bazı fiziksel özelliklerinin belirlenmesi yöntemlerini ortaya koymaktır. 

Files
EISSN 2602-4039