FORESTIST

TOPRAKLARDA KATYON DEĞİŞİM KAPASİTESİ VE DEĞİŞTİRİLEBİLİR KATYONLARIN ANALİZ YÖNTEMLERİ

1.

I.Ü. Orman Fakültesi, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

FORESTIST 1990; 40: 64-81
Read: 875 Downloads: 348 Published: 21 February 2020

İ.Ü. Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalrndu 1988- 1989 öğretim yılından itibaren Yüksek Lisans programı başlamıştır. Bu programın ikinci yılındaki tez aşaması büyük ölçüde arazi ve laboratuvar çalışm alarına dayanmaktadır. Ayrıca her yıl lisans bitirme tezi olarak verilen çalışm aların büyük bir çoğunluğu da yine laboratuvarlarımız olanaklarından yararlanılarak yapılmaktadır. Iîu makalenin amacı öğrencilerin laboratuvarda yapacakları çalışmalara yardımcı olacak topraklarda katyon değişini kapasitesi ve değiştirilebilir katyonlarının belirlenmesine ilişkin analiz yöntemlerini ortaya koymaktır.

Files
EISSN 2602-4039