FORESTIST
Original Article

Potential application of fibrous sludge waste from paper mills in particleboard production

1.

Department of Wood Mechanics and Technology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Forestry, İstanbul, Turkey

2.

Department of Pulp and Wood Chemistry, İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Forestry, İstanbul, Turkey

3.

Department of Wood Products Industrial Engineering, Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Technology, Muğla, Turkey

FORESTIST 2021; 71: 54-61
DOI: 10.5152/forestist.2020.20051
Read: 1405 Downloads: 651 Published: 15 December 2020

This study investigated the potential use of fibrous sludge wastes (FSW) from a paper mill for particleboard production. The FSW containing wood fibers and inorganic materials was obtained from a commercial paper mill producing recycled paper from waste papers. After collection, the FSW was oven-dried and pulverized with a laboratory mill. Furthermore, the physical and chemical properties, fiber dimension, ash content, klason lignin content, and holocellulose content of the fibers of FSW were determined. The results showed that the addition of FSW to the surface and core layers of the particleboard greatly improved its thickness swelling and water absorption capacity compared with the control particleboard. Similarly, the bending strength, bending modulus, internal bond strength, and screw withdrawal resistance of the particleboard was improved after the addition of FSW to its surface layers. According to the test results, the particleboards are composed of 70% wood particles in the core layers, whereas the 5% wood particles plus 25% FSW (by weight) in the surface layers possessed the optimum physical and mechanical properties.


Kağıt fabrikalardan çıkan lifli atık tortunun yongalevha üretiminde kullanım imkanları

 

Bu çalışmada, atık kağıt işleyen kağıt fabrikalarının proses atığı olan lifli tortunun yongalevha üretiminde lignoselülozik hammadde kaynağı olarak değerlendirilmesi araştırılmıştır. Odun lifleri ve inorganik materyal içeren yaş haldeki atık lifli tortu, geri dönüştürülmüş kağıt üreten ticari bir kağıt fabrikasından elde edilmiştir. Atık tortu, kurutma işlemini takiben değirmende öğütülmüş, elekten geçirilerek uniform partiküller haline getirilmiştir. Lifli atık tortunun fiziksel ve kimyasal özellikleri, lif boyutları, kül miktarı, klason lignin ve holoselüloz miktarı tespit edilmiştir. Atık partiküller yongalevhanın yüzey ve orta tabakasına katıldığında yongalevhanın kalınlığına şişme ve su alma oranları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında azalma göstermiştir. Buna karşın atık partiküller yongalevhanın sadece yüzey tabakalarına katıldığında eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü, levha yüzeyine dik yönde çekme direnci ve vida tutma gücü belirgin bir iyileşme göstermiştir. Test sonuçlarına göre orta tabakada (ağırlıkça) %70 odun yongası, yüzey tabakalarında %25 atık lifli tortu partikülleri+%5 odun yongası ile üretilen yongalevhaların optimum fiziksel ve mekanik özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir.

 

Cite this paper as: Akbulut, T., Ayrılmış, N., Özden, Ö., Avcı, E., 2021. Potential application of fibrous sludge waste from paper mills in particleboard production. Forestist Forestist 71(1): 54-61.

Files
EISSN 2602-4039