FORESTIST

ORMANCILIKTA MEKANİZASYONUN İSTEKLERİ, KOŞULLARI, FAYDALARI VE TÜRKİYE'DE ÜRETİM MEKANİZASYONUNUN DURUMU

1.

LÜ. Orman Fakültesi Orman inşaatı ve Transportu Anabilim Dalı

2.

İ.Ü . Orm an Fakültesi, Orm an İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı

FORESTIST 1996; 46: 65-76
DOI: 10.17099/jffiu.56787
Read: 1618 Downloads: 485 Published: 03 February 2020

Mekanizasyon, toplumun hayat standardının gelişmesiyle, insan ve hayvan gücü ve yerçekimi vb. doğal güçler yardımıyla yapılan işlerin makina gücü ile gerçekleştirilmesidir. Ormancılıkta mekanizasyon ise genelolarak yol yapımı, bakımı ve ağaçlandırma çalışmalarında, kesim ve tomruklama bölmeden çıkarma, yükleme, taşıma, boşaltma ve istifleme gibi fıziksel üretim faaliyetlerinde sözkonusu olmaktadır. Bu çalışmada, mekanizasyonun istekleri, koşulları, faydaları ve 1998 yılı itibari ile ülkemizdeki üretim mekanizasyonunun durumu incelenmiştir. Yapılan incelemeye göre 1998 yılında ülkemizin üretim makinaları parkında 286 adet sürütme aracı, 47 adet vinçli hava hattı, 53 adet yükleyici, 6 adet kış şartlarına uygun ekipmanlı traktör, 63 adet istifleyici, 35 adet 4x4 traktör, 260 adet 4x2 tarım traktörü, 12 adet kepçeli tarım traktörü, 6 adet yongalama makinası, 11 adet kabuk soyma makinası bulunduğu belirlenmiştir. Bu makinaların orman bölge müdürlüklerine göre dağılımı makalede ayrıntılı biçimde verilmiş, ayrıca ülkemizde urmancılık alanında çağdaş anlamda üretim yapılabilmesi için, öneriler sunulmuştur.

Files
EISSN 2602-4039