FORESTIST

ORMAN YOLLARıNıN PLANLANMASINDA COGRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDEN (GIS) YARARLANMA OLANAKLARI

1.

I.Ü.Orman Fakültesi Orman inşaatı ve Transportu Anabilim Dalı

2.

İ.Ü . Orm an Fakültesi, Orm an İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı

FORESTIST 1994; 44: 89-102
Read: 742 Downloads: 407 Published: 07 February 2020

Bu çalışmada orman yollarının planlanmasında coğrafi bilgi sistemlerinden (GIS) yararlanma olanakları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Her yıl 100 adet orman yol şebeke planının yapılması gerektiği ülkemizde de bir an önce coğrafi bilgi sistemlerine dayalı planların yapılması gerekmektedir. Çağdaş ormancılık hedeflerine ulaşabilmek için orman yol şebeke planlarının oluşturulması ve bu planların revizyonu sürecinde bir an önce uygun yazılımlar ile coğrafi bilgi sistemlerinin kullanılması zorunludur.

Files
EISSN 2602-4039