FORESTIST

ORMAN YOLLARINDA DRENAJ PROBLEMİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

1.

İ.Ü . Orm an Fakültesi, Orm an İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı

FORESTIST 1998; 48: 81-100
DOI: 10.17099/jffiu.45157
Read: 845 Downloads: 428 Published: 29 January 2020

Yolların ömür ve dayanıklıhğını etkileyen zararlı su akımlannı önlemek ve her türlü suyun yol platformundan, en kısa yoldan uzaklaştırılması için yapdan tesis ve önlemlerin tümü, orman yollannın drenajı kapsamına girmektedir. Sulann orman yollan üzerindeki bu zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için yüzeysel drenaj ve yeraltı drenajı olmak üzere iki çeşit drenaj önlemi sözkonusudur. Bu makalede, orman yollarındaki drenaj problemi ve çözüm yollan üzerinde dunılarak uygulanabilecek tesisler ve önlemler hakkında bilgiler verilmiştir.

Files
EISSN 2602-4039