FORESTIST

ODUN KÖMÜRÜ VE SEYY ARMADENİ KÖMÜR OCAKLARINDA ÜRETİMİ

1.

I.U. Orman Fakültesi Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı

2.

İ.Ü . Orman Fakültesi, Odun M ekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı

FORESTIST 1994; 44: 35-50
Read: 540 Downloads: 374 Published: 07 February 2020

Bu makalede, odun kömürünün tanımı, elde edilmesi, özellikleri ve kullamldığı yerler ile odun kömürü üretiminde kullanılan ucuz, sağlam, işletmesi kolay ve verimi yüksek olan TPI tipi seyyar madeni kömür ocağınm tanıtımı yapılmıştır.

Files
EISSN 2602-4039