FORESTIST

MİKORİzA VE ORMANCILIKT A KULLANIMI

1.

İ.Ü. Orman Fakültesi, Toprak ilmi ve Ekolojik Anabilim Dalı

2.

İ.Ü. Orman Fakültesi, Silvikülıür Anabilim Dalı

FORESTIST 2001; 51: 127-139
DOI: 10.17099/jffiu.95121
Read: 663 Downloads: 421 Published: 27 January 2020

Mikoriza bitki kökleri ile bazı toprak mantarları arasındaki ortak yaşama durumunu ifade etmektedir. Bitki türlerinin yaklaşık %95'i en az bir mantar ile mikoriza oluşturmaktadır. Başta orman ağaçları olmak üzere çayır-mera bitkileri, çalılar, süs bitkileri ile bazı tarla ve bahçe bitkileri iyi bir gelişim gösterebilmeleri için mikoriza oluşturmağa mutlak gereksinim duymaktadırlar. Mikoriza, bitkilerin su ve besin maddeleri alımını, yüksek sıcaklık ve aşırı pH, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığını artırmaktadır. Fidanlıkta mikoriza aşılanması. fidanların kalitesini ve dikim sonrası yaşama yüzdesi ile boy büyümesini olumlu yönde etkilemektedir. Dolayısıyla fidanlıklarda mikoriza aşılanması ile (çıplak köklü veya kaplı) üretiminin yaygınlaştırılmasına ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmasına önem verilmelidir

Files
EISSN 2602-4039