FORESTIST

MDF ÜRETİMİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

1.

i.Ü. Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

2.

İ.Ü . Orman Fakültesi, Odun M ekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı

FORESTIST 2001; 51: 25-42
DOI: 10.17099/jffiu.03282
Read: 607 Downloads: 464 Published: 28 January 2020

Bu çalışmada, mobilya endüstrisi başta olınak üzere birçok kullanım yerinde önemi giderek artan odun esaslı levha ürünlerinden biri olan MDF'nin üstün teknolojik özelliklere sahip olarak üretilebilmesi için hammadde ve üretim teknolojisinde dikkate alınması gereken hususlar ele alınmıştır.

Files
EISSN 2602-4039