FORESTIST

KÜRESEL ISINMA VE OLASı EKOLOJİK SONUÇLARI

1.

İ.Ü. Orman Fakültesi Havza Amenajmanı Anabilim Dalı 34473 Bahçeköy-İstanbul

FORESTIST 1995; 45: 135-152
DOI: 10.17099/jffiu.66058
Read: 600 Downloads: 410 Published: 06 February 2020

Uluslararası bilim çevrelerince üzerinde en çok spekülasyon konulardan biri olan, büyük ölçekli iklim. değişiminin, meydana getireceği sonuçlar açısından yeryüzündeki yaşamı büyük ölçüde etkilernesi beklenmektedir. Dolayısıyla doğal kaynakların geleceğini ortaya koymak amacıyla yapılacak simülasyonlarda "temel girdi" olarak üzerinde önemle durulması gereken bir faktördür. Ayrıca, en değerli doğal kaynaklarımızdan biri olan orman ekosistemleriyle iklim değişikliğinin karşılıklı etkileşiminin, sorunun çözümünde anahtar rol oynayabileceği birçok bilim adamı tarafından ifade edilmektedir. 

Files
EISSN 2602-4039