FORESTIST

KARAÇAMLARDA GÖZLENEN "DEĞİŞİK TÜRDE ORMAN ZARARLARI" ÜZERİNDE ÖN ARAŞTIRMALAR

1.

İ.Ü. Orman Fakültesi Toprak İlm i vo Ekoloji Kürsüsü öğretim üyeleri, Büyükdore.

2.

I.Ü. Orman Fakültesi, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

FORESTIST 1989; 39: 63-79
Read: 402 Downloads: 274 Published: 24 February 2020
Files
EISSN 2602-4039