FORESTIST

İ.Ü.ORMAN FAKÜLTESİ TOPRAK İLMİ VE EKOLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARININ İ.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ A ve B SERİSİNDE 1951-2000 YILLARI ARASINDA YAYINLANMIŞ MAKALELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1.

İ.Ü.Orman Fakültesi Toprak ilmi ve Ekoloji Anabilim Dalı

FORESTIST 2000; 50: 37-48
DOI: 10.17099/jffiu.99513
Read: 397 Downloads: 303 Published: 29 January 2020

Bu çalışmada, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi'nin yayın hayatına başlamasının 50. yılı nedeniyle, İ.Ü. Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı öğretim üye ve yardımcılarının 1951-2000 yılları arasındaki 50 yıllık süre içerisinde İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi A ve B serisinde yayınlamış oldukları makalelerin genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Files
EISSN 2602-4039