FORESTIST

İ.Ü.ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN İNŞAATI VE TRANSPORTL ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARININ İ.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ A VE B SERİLERİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİNİN 50 YILLIK DÖKÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1.

İ.Ü. Orman Fakültesi, Orman İnşaatı ve Transporıu Anabilim Dalı

FORESTIST 2000; 50: 49-54
DOI: 10.17099/jffiu.48484
Read: 389 Downloads: 295 Published: 29 January 2020

Bu çalışmada Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalında 1950-2000 yılları arasındaki 50 yıllık periyot içerisinde fakülte dergisinin A ve B serilerinde yayınlanmış makalelerin bir dökümü ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca Anabilim Dalımızın tarihçesi ve öğretim elemanları hakkında da kısaca bilgi verilmiştir. 

Files
EISSN 2602-4039