FORESTIST

İ.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN BOTANİĞİ ANABİLİM DALI’NIN ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ A SERİSİNDE YAYINLANAN M AKALELERİNİN BİR DEĞERLENDİRMESİ

1.

İ.Ü.Orman Fakültesi, Orman Botaniği Anabilim Dalı

2.

İ.Ü. Orman Fakültesi. Orman Boıaniği Anabilim Dalı

FORESTIST 2000; 50: 11-24
Read: 440 Downloads: 316 Published: 10 March 2020

Orman Botaniği, uygulamalı botanik bölümünün bir alt dalını oluşturmaktadır. Çalışma konuları gereği, ormancılık faaliyetlerinden, jeomorfoloji, arkeoloji, sanat tarihi ve sağlık bilimlerine kadar çok değişik alanlarda, uygulama alanı olan bir bilim dalıdır. Orman Botaniği Anabilim Dalı kuruluşundan bu yana, oldukça ilgi çekici ve diğer bilim dallarına katkı sağlayan önemli çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaların önemli bir kısmı, İ. Ü. Orman Fakültesi Dergisi A serinde yayımlanarak okuyucuya ulaşmıştır. Bu makalede, 2000 yılına kadar A serisinde yayımlanan makalelerin kısa bir değerlendirmesi yapılmıştır. 

Files
EISSN 2602-4039