FORESTIST

İ.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN BOTANİĞİ ANABİLİM DALI’NIN İ.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ A VE B SERİLERİNDE YAYINLANAN MAKALELERİNİN BİR DEĞERLENDİRMESİ

1.

İ.Ü.Orman Fakültesi, Orman Botaniği Anabilim Dalı

2.

İ.Ü. Orman Fakültesi. Orman Boıaniği Anabilim Dalı

FORESTIST 2000; 50: 5-18
DOI: 10.17099/jffiu.97261
Read: 396 Downloads: 292 Published: 29 January 2020

Uygulamalı botanik dalının alt birimini oluşturan Orman Botaniği içerisinde; sistematik ve taksononıik çalışmalar, morfolojik ve anatomik araştırmalar, fıtopatolojik, palinolojik, fenolojik ve paleobotanik konularında çok sayıda çalışma yapılmış ve ormancılıktan, arkeoloji ve tıp bilimlerine kadar çok değişik alanlarda, uygulamaya katkı sağlanmıştır. Orman Botaniği Anabilim D alı’nda yapılan ve önemli bir kısmının uygulamaya katkı sağladığı çalışmaların yayımlanmasında, İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi A ve B serilerinin çok büyük katkdarı olmuştur. Bu makalede, Fakülte dergilerinde yayımlanan makalelerin kısa bir değerlendirmesi yapılmış ve makaleler topluca bir liste halinde sunulmuştur.

Files
EISSN 2602-4039