FORESTIST

GÜBRELER VE PEYZAJ UYGULAMALARINDA GÜBRELEME TEKNİKLERİ

1.

İ.Ü.Orman Fakültesi Toprak ilmi ve Ekoloji Anabilim Dalı

FORESTIST 1992; 42: 49-60
Read: 421 Downloads: 268 Published: 19 February 2020

Bu çalışma peyzaj uygulamalarında kullanılan gübrelerin özellikleri ve gübreleme teknikleri konusunda uygulayıcılara pratik bazı bilgiler vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Files
EISSN 2602-4039