FORESTIST
Original Article

Effects of forest roads on species composition of trees regeneration in selection cutting management of high forests

1.

Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmesara, Iran

2.

Department of Forestry, Khalkhal Branch, Islamic Azad University, Khalkhal, Iran

FORESTIST 2020; 70: 151-159
DOI: 10.5152/forestist.2020.19022
Read: 1638 Downloads: 729 Published: 11 March 2020

Forest road network is one of the most essential forest management infrastructures. Nevertheless, roads can change the plant's biodiversity by changing the environmental conditions around them. The aim of the present study was to evaluate the road effect on density and species diversity of trees regeneration and to determine the road effect zone on species composition of trees regeneration in different altitudes of mixed broadleaves high forests in northern Iran. For this reason, the density and composition of trees regeneration were analyzed in three altitude classes (<600, 600–1200, and 1200–1800 masl) and five distance classes (0–30, 30–60, 60–90, 90–120, and 120–150 m) from the road edge. Results indicated that the roads had a significant impact on the density and species diversity of trees regeneration at a distance of 30 m from the road edge, although the impact distance on the presence or absence of a tree regeneration was >30 m, depending on the regeneration species and altitude. Density (stem ha−1) and species diversity (Shannon index) of trees regeneration around forest roads (30 m) were 35% and 33%, respectively, higher than those of forest interior zones. The range of road effect on the diversity, richness, and density of trees regeneration species was approximately 30 m. The impact of forest road on the trees regeneration population was mostly influenced by trees species of stand rather than the altitude.

 


 

Orman yollarının farklı rakımlardaki değişik yaşlı seçme işletmesi ormanlarında bulunan gençliğin tür karışımı üzerindeki etkileri

 

Orman yol ağları, en önemli orman yönetimi altyapılarından biridir. Bununla birlikte, yollar çevrelerindeki çevresel koşulları değiştirerek bitkilerin biyolojik çeşitliliğini değiştirebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Kuzey İran'da karışık geniş yapraklı ormanların farklı rakımlarında orman yollarının ağaç tür karışımının yoğunluk ve tür çeşitliliği üzerinde etkisinin değerlendirilmesi ve ayrıca gençliğin tür karışımı üzerindeki orman yolu etki alanının belirlenmesidir. Bu nedenle çalışma, gençleştirme yoğunluğu ve bileşimi üzerindeki etkiler için üç rakım sınıfında (<600, 600-1200 ve 1200-1800 metre) ve yol kenarından beş mesafe sınıfında (0-30, 30–60, 60–90, 90– 120 ve 120-150 metre) gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, orman yollarının 30 m etki mesafesinde gençleştirme yoğunluğu ve tür çeşitliliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu, ancak gençliğin türüne ve rakıma bağlı olarak 30 m üzerindeki yol etki mesafesinde gençliğin varlığı ya da yokluğu ve rakımın önem kazandığı görülmektedir. Orman yollarına 30 metre mesafede gençliğin kök yoğunluğunun (kök ha-1) %35 ve tür çeşitliliğinin (Shannon indeksi) %33 oranında olduğu ve bu değerlerin diğer yol etki mesafe sınıflarına göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Gençlik türü, çeşitliliği ve yoğunluğu üzerindeki yol etki aralığının yaklaşık 30 m olduğu tespit edilmiştir. Orman yollarının gençlik üzerindeki etki miktarı rakımdan çok meşçeredeki ağaç türüne bağlı olarak değişmektedir. 

 

Cite this paper as: Zamani, M., Nikooy, M., Tavankar, F., 2020. Effects of forest roads on species composition of trees regeneration in selection cutting management of high forests. Forestist 70(2): 151-159.

Files
EISSN 2602-4039