FORESTIST

DACLIK ARAZİDE ORMAN TRANSPORT PLANLARıNıN ÖNEMİ VE ETKİLERİ

1.

İ.Ü . Orm an Fakültesi, Orm an İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı

FORESTIST 1997; 47: 49-56
DOI: 10.17099/jffiu.01785
Read: 630 Downloads: 428 Published: 30 January 2020

Orman ürünlerinin taşınması için mutlaka bir orman yol şebeke ve transport planına ihtiyaç duyulmaktadır. Orman alanlarının genellikle zor araziler üzerinde bulunması bu planların önemini daha da arttırmaktadır. Bu makalede, dağlık arazide orman transport planlarının önemi ve etkileri incelenmeye çalışılmıştır. 

Files
EISSN 2602-4039