FORESTIST
Original Article

Carbon concentration in the coastal afforestation sites of Cox’s Bazar, Bangladesh

1.

Institute of Forestry and Environmental Sciences, University of Chittagong, Chittagong, Bangladesh

FORESTIST 2021; 71: 84-92
DOI: 10.5152/forestist.2020.20012
Read: 1101 Downloads: 643 Published: 22 September 2020

This study quantified carbon in tree biomass and soil in the coastal afforestation sites of Cox’s Bazar, Bangladesh. It estimated that the total biomass density of Avicennia alba, Avicennia officinalis, Casuarina equisetifolia, and Sonneratia apetala were 225.81±13.85, 56.07±9.21, 320.39±20.84 and 179.82±4.69 tha-1, respectively, with mean annual increment of 9.82±0.60, 7.01±1.15, 32.07±1.63 and 7.82±0.2 tha-1, respectively. Furthermore, the total biomass carbon of A. alba, A. officinalis, C. equisetifolia, and S. apetala were 112.90±6.92, 28.03±4.61, 160.19±10.42 and 89.91±2.34 tCha-1, respectively, with mean annual increment of 4.91±0.30, 3.51±0.58, 16.04±0.81 and 3.91±0.10 tCha-1yr-1, respectively. The soil organic carbon stock was the highest in the A. alba plantation (12.45±0.20 tCha-1 at 10 cm depth and 37.33±0.61 tCha-1 at 30 cm depth). On the contrary, the soil carbon stock in the C. equisetifolia stands were the lowest at both soil depths (4.43±0.20 at 10 cm depth and 13.30±0.61 tCha-1 at 30 cm depth). However, the total carbon, which includes that of the tree biomass and soil, was the highest at both soil depths in the C. equisetifolia stands (164.63±10.58 tCha-1 and 173.49±10.90 tCha-1), and the lowest in the A. officinalis stands. The present study concludes that C. equisetifolia stands have enormous potential to mitigate climate change in the coastal areas of Cox’s Bazar, Bangladesh. The findings of the study will expedite the research and policymaking on climate change mitigation in Bangladesh.


 

Cox’s Bazar, Bangladeş kıyı ağaçlandırma alanlarında karbon konsantrasyonu

 

Bu çalışmada, Bangladeş, Cox’s Bazar'ın kıyı ağaçlandırma alanlarında ağaç biyokütle değerleri ve topraktaki karbon miktarları ölçülmüştür. Avicennia alba, Avicennia officinalis, Casuarina equisetifolia ve Sonneratia apetala türlerinde toplam biyokütle yoğunluğu sırasıyla 225,81±13,85, 56,07±9,21, 320,39±20,84 ve 179,82±4,69 tha-1 ve yıllık ortalama artımın ise sırasıyla 9.82±0.60, 7.01±1.15, 32.07±1.63 ve 7.82±0.2 tha-1olduğu görülmüştür. Ayrıca, A. alba, A. officinalis, C. equisetifolia ve S. Apetala türlerinin toplam biyokütle karbon miktarları sırasıyla 112.90±6.92, 28.03±4.61, 160.19±10.42 ve 89.91±2.34 tCha-1 olarak hesaplanmıştır ve yıllık ortalama artım miktarları ise sırasıyla 4,91±0,30, 3,51±0,58, 16,04±0,81 ve 3,91±0,10 tCha-1 yıl-1 olduğu görülmüştür. Toprak organik karbon stoğu miktarı A. alba plantasyonunda en yüksek değerde (10 cm derinlikte 12.45±0.20 tCha-1 ve 30 cm derinlikte 37.33±0.61 tCha-1) olduğu tespit edilmiştir. Aksine, C. equisetifolia meşcerelerindeki toprak karbon stoğu ise, her iki toprak derinliğinde de en düşük seviyededir (10 cm derinlikte 4.43±0.20 ve 30 cm derinlikte 13.30±0.61 tCha-1). Bununla birlikte, ağaç biyokütlesi ve toprağı da içeren toplam karbon miktarlarında, C. equisetifolia meşcerelerinde her iki toprak derinliğinde de en yüksek (164.63±10.58 tCha-1 ve 173.49±10.90 tCha-1) değerlerde olduğu ve en düşük değerlerin ise A. officinalis meşçerelerinde olduğu görülmüştür. Bu çalışma, C. equisetifolia meşcerelerinin Bangladeş, Cox’s Bazar'ın kıyı bölgelerinde iklim değişikliğini hafifletmek için muazzam bir potansiyele sahip olduğu sonucuna varmaktadır. Çalışmanın bulguları, Bangladeş'te iklim değişikliğinin azaltılmasına yönelik araştırma ve politikalarının oluşturmasını hızlandıracağı düşünülmektedir.

Cite this paper as: Miah, M. D., & Hossain, A. (2021). Carbon concentration in the coastal afforestation sites of Cox’s Bazar, Bangladesh. Forestist, 71(2), 84-92.

Files
EISSN 2602-4039