FORESTIST

BÖLMEDEN ÇIKARL~A ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN ÖZEL ORMAN TRAKTÖRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

1.

İ.Ü. Orman Fakültesi, Orman İnşaatı ve Transporıu Anabilim Dalı

FORESTIST 2001; 51: 101-110
DOI: 10.17099/jffiu.39955
Read: 407 Downloads: 291 Published: 28 January 2020

Ormaneılık çalışmaları esas itibariyle yetiştirme, koruma, üretim, bölmeden çıkarma, ürünün piyasaya ulaştırılması ve değerlendirilmesi şeklinde çeşitli aşamaları içermektedir. Bu çalışmalar içerisinde bölmeden çıkarma aşaması çok önemli bir yer tutmaktadır. Ürünün ormandan çıkarılması aşamasında önemli olan, ürünün kalite ve kantite kaybına uğramaması, orman toprağının ve fidanların en az zarar görmesi, ormaneılık çalışmaları açısından önemli olan zamanın iyi kullanılmasıdır . Bu nedenle son yıllarda ülkemiz ormaneılığında üretim mekanizasyonu gün geçtikçe önem kazanmıştır. Bu yazıda, Türkiye'nin Kuzeydoğusu'nda yer alan Artvin Bölgesi ormanlarında bölmeden çıkarmada kullanılan traktörler üzerinde yapılan çalışmaların sonuçları sunulmuştur. 

Files
EISSN 2602-4039