FORESTIST

AGAÇ MALZEMENİN YAPIŞTIRILMASINDA ADHEZYON TEORİsİ

1.

K.T.Ü. Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

2.

i.Ü. Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

FORESTIST 2001; 51: 91-100
DOI: 10.17099/jffiu.49611
Read: 832 Downloads: 594 Published: 28 January 2020

Bu makalede, orman ürünleri endüstrisiride yongalevha, MDF ve kontrplak gibi ürünlerin üretimi ve çeşitli ahşap konstrüksiyonlarm birleştirilmesinde yaygın olarak kullanımı olan ve gittikçe de önemi artan yapıştırma işleminin teorik esasları ele alınmıştır. Adsorpsiyon (spesifik adhezyon) ve mekanik kenetlenme mekanizmalarının ağaç malzemenin tutkal ile yapıştınlmasmda en önemli mekanizmalar olduğu genel kabul görmüştür, 

Files
EISSN 2602-4039